Metsatööd

OÜ Ökopesa on Eesti ettevõte, mis pakub erinevaid metsandus ja haljastusteenuseid - istutamisest lõppraideni, kavandist kõrghaljastuseni.

Lisaks müüme, rendime ja hooldame aia-ja metsatehnikat.

Hindame kvaliteeti ja püüame seda pakkuda ka meie klientidele. Koolitame oma töötajaid, hoiame kursis uute tehnoloogiate ja võimalustega. Töötajad on läbinud erinevaid ohutusalaseid kursusi (tööturvalisus Soomes, elektritööde koolitus Soomes ja põhjamaades, raietöölise, aedniku, kõrghaljastaja ja arboristi kutsestandard Eestis)

 

 

Teenused

 

 

Elektriõhuliinide hooldus

 
 • Trassilaiendustööd
 • Ohtlike puude langetamine ja
  okste kärpimine
 • Võsaraie
 

Mets

 
 • Maapinna ettevalmistamine
  metsaistutuseks
 • Taimede tellimine ja kohalevedu
 • Metsaistutamine
 • Käsitsikülv ettevalmistatud pinnasele
 • Umbrohutõrje
 • Ulukivastane hooldus
 • Taimede hooldus kahjurite vastu
 • Kultuurihooldus
 • Freesimine
 • Valgustusraie
 • Harvendusraie
 • Lageraie
 • Teeäärte ja sihtide puhastamine võsast
 • Võsaraie
           

 

 

 Pildid meie masinatest:

 

Usewood Forest Master harvester

 

Bison 1000 väljaveotraktor